FAQ


Denna FAQ uppdateras löpande. Alla frågor kan ställas till info@svenskesport.se

Vad är Svenska E-sportförbundet?
Det är en separat organisation som Sverok tagit initativ till att starta som kommer att söka medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF) och organisera alla idrottsliga aspekter av e-sporten.

När beslutas det om Svenska E-sportförbundet blir med i RF?
På Riksidrottsförbundets årsmöte i Maj.

Finns det något jag kan göra för att hjälpa till?
Gilla/följ förbundets facebook och twitter. Var sedan aktiv med att sprida det som vi lägger ut där till fler! Ju fler vi är, desto större kommer trycket vara på RF när de väl ska rösta 🙂

Varför initierar Sverok ett E-sportförbund?
E-sporten har under en längre tid dominerat Sveroks verksamhet sett till insatser riktade mot enskilda verksamhetsgrenar och detta med rätta. Ingen annan verksamhetsgren har så fort utvecklats och dominerat den offentliga debatten kring spel. Det är också relevant eftersom en stor majoritet av förbundets medlemmar och föreningar identifierar sig som e-sportare.

Samtidigt har också e-sporten en tydligare inriktning mot sport och idrott än andra delar av Sverok samt en annan karaktär på de frågor den vill driva. För att kunna ta hand om e-sportens framtida utmaningar och förbundets förmåga att hantera alla verksamhetsgrenar valde styrelsen att lägga ett förslag om att starta ytterligare en organisation vars syfte skulle vara att söka medlemskap i RF.

Betyder detta att Sverok kommer söka medlemskap i RF?
Nej, vi startar en helt egen oberoende organisation som är friställd från Sverok. Dock kommer Sverok att gå in med tid och pengar i uppstarten av organisationen och därmed kommer vi att vara drivande i frågan.

Innebär detta att E-sport kommer få mindre plats i Sverok? D:
Nej! Snarare tvärtom. Den enda skillnaden är syftet med e-sporten. De som vill “sparka boll på bakgården”, lana eller i övrigt ägna sig åt rekreationellt spelande med ungdomsfokus ska göra det i Sverok. De som är intresserade av att ägna sig åt elitsatsningar, träning eller övriga idrottsliga frågor ska göra det i det nya förbundet.

Kommer man kunna vara med i både Sverok och det nya förbundet?
Ja, det finns ingen begränsning på hur många förbund eller föreningar man som förening eller medlem kan vara ansluten till. Däremot kommer man bara kunna ta emot bidrag från en organisation.

Vad kommer skillnaden vara från Sverok?
Tanken är att de som vill syssla med rekreationell e-sport (sparka boll på bakgården) fortsatt kommer att vilja vara organiserade av Sverok. De däremot som vill syssla med idrottande och elitsatsningar (Spela med A-laget och gå på regelbundna träningar) kommer att kunna göra det i det andra förbundet.

Vi ser att det kommer att fokusera på frågor som rör idrotten och som just nu inte behandlas inom ramen för Sverok överhuvudtaget. Exempelvis nationell ranking, landslagsorganisation, hälsa och träning.

Är det här Sveroks egen organisation?
Nej, Sverok kommer att vara drivande i början och vara aktiva medlemmar men det är en organisation som måste ägas och drivas av sina medlemmar. Sverok vet att ett projekt som detta är dödsdömt om vi själva skulle försöka driva det.

Kommer företag och professionella lag att kunna vara medlemmar?
Inte som det ser ut från start. Detta då RF skiljer på ideella föreningar och idrottsföretag. Sannolikt kommer vi att bygga en slags organisation för det men förbunden i RF följer alla Sveroks modell med ideellt organiserade föreningar på gräsrotsnivå. Det står dock professionella lag sig fritt att grunda en förening som i sin tur söker medlemskap.

Jag hörde/såg HeatoN och Potti prata om detta, hur är de involverade?
Area Academy är en av förbundets samarbetspartners och har varit med sedan starten. De bidrar med värdefull kompetens om den professionella delen av e-sport samt möjlighet att påverka beslutsfattarna i Riksidrottsförbundet.

Hur går jag med i Svenska E-sportförbundet?
Du klickar på följande länk och följer instruktionerna:

http://bit.ly/bu_medlem_svesportf