Om oss


Svenska E-sportförbundet har 15 246 medlemmar i 36 föreningar över hela landet som utövar e-sport för att tävla, prestera och må bra.

Svenska e-sportförbundet samarbetar med Sverok – spelhobbyförbundet och söker aktivt medlemskap i Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Förutom e-sport kännetecknas vi av ett stort samhällsengagemang och en stark ideell kraft. Vi ser e-sporten som en del av samhället, inte en egen sub-kultur.

Syfte
Svenska E-sportförbundet har till uppgift att främja och administrera e-sporten i Sverige på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottens mål och Riksidrottsförbundets stadgar.

  • Förbundet skall vara en sammanslutning av de ideella föreningar i vilkas verksamhet ingår att bedriva e-sport i tävlings- och/eller motionsform.
  • Förbundet skall arbeta för att öka insikten om att e-sport är idrott.
  • Förbundet skall företräda e-sporten i Sverige och utomlands

Svenska e-sportförbundet ska också arbeta för att skapa en välkomnande och inkluderande miljö i enlighet med Svensk e-sports code of conduct.

Styrelsen 2018

  • Max Horttanainen, förbundsordförande
  • Josefine Wallenå, vice förbundsordförande
  • Pontus Ridderström, förbundskassör
  • Sam Schönbeck, förbundssekreterare
  • Liza Lind, ledamot
  • Chris Jonasson, ledamot
  • Jonas Öberg, ledamot